Kwaliteit

Natuurlijk zijn we op de Diamant steeds bezig om ons onderwijs te analyseren en nog beter te maken.
Dit doen we bijvoorbeeld doordat collega's bij elkaar in de klassen gaan kijken en daarna hun bevindingen samen bespreken.
Ook komt de intern begeleider en/of directeur regelmatig in de klas.
Wij zitten met het  team regelmatig bij elkaar om door een collega bij te worden gepraat over de ontwikkelingen uit zijn/haar expertise of opleiding.

Onze kwaliteit wordt ook regelmatig onafhankelijk gemeten.

Inspectie
Recent is de inspectie van het onderwijs op onze school geweest. Op alle onderdelen scoorden wij voldoende en op 3 gebieden zelfs een goed.
Het rapport van het bezoek kunt u
hier lezen.


Tevredenheidsonderzoeken
Wij hebben in het najaar van 2017 de
oudertevredenheid en leerlingtevredenheid gemeten.  Klik op de naam van het rapport dat u wilt lezen en u krijgt het volledige rapport te zien.

Hieronder staat een korte samenvatting:
In oktober hebben de ouders en leerlingen van de Diamant tevredenheidsvragenlijsten ingevuld.
De uitslag van de tevredenheidsonderzoeken bespreken we uiteraard met onze MR en OV.
 
Oudertevredenheid
Er hebben 32 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit betekent dat 42 % van onze ouders hun mening kenbaar heeft gemaakt. Wij waarderen het zeer dat zij hiervoor tijd hebt vrijgemaakt.
 
Wij zijn heel blij met de hoge scores.
Uit de opmerkingen die ouders hebben gegeven komt naar voren dat de kleine klassen, het persoonlijk contact met de leerkrachten en het goede onderwijs op onze school erg gewaardeerd wordt.
 
We gaan door op de door ons ingeslagen weg om zo onze sterke punten te handhaven.
 
Leerlingentevredenheid
Alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijsten ingevuld.

De leerlingen scoren bij de algemene tevredenheid hoog. De andere punten scoren ze net als andere scholen in Nederland.
Als positieve punten worden benoemd: het voetballen in het park, de aardige leerkrachten die goed les kunnen geven.
Ze geven aan dat de pauze te kort is. Ook vinden ze de toiletten een punt van aandacht.
Nu we dit weten gaan we hier meer controle op uitoefenen.
 
In de volgende leerlingenraad wordt het leerlingtevredenheidsonderzoek besproken.