Formulieren en protocollen

Heel veel informatie kunt u hieronder digitaal vinden. Klik op het kopje naar keuze om het document te lezen.
Mocht u iets niet snappen of een vraag hebben dan kunt u altijd iemand van het team hier een vraag over stellen.


Inschrijfformulier

Schoolplan de Diamant

Jaarkalender 2018 - 2019 

Schoolgids 2018-2019

Anti pestprotocol de Diamant

Formulier aanvraag verlof

Schoolondersteuningsprofiel

Regelement MR

Inschrijfformulier PO


Binnen de scholen van Prodas is een minimum niveau van zorg vastgesteld. Dit houdt in dat 1 of meerdere scholen van Prodas de in het document genoemde zorg kan bieden. 
Daarin wordt aangegeven wanneer de school de afweging maakt of men op de school zelf nog verder tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling of dat een verwijzing naar een van de genoemde schooltypen een betere optie is. 
Het minimum niveau van zorg is geen scherpe grens. Wel geeft het de school de mogelijkheid om te bepalen of het realiseren van een ondersteuningsaanbod op de eigen school nog zinvol en verantwoord is.

Hier is het ondersteuningsprofiel van De Diamant terug te vinden.

U kunt ook meer informatie vinden op de site van het samenwerkingsverband waar onze stichting bij is aangesloten: 
http://po.swv-peelland.nl/.