ONZE SCHOOL

Iedere school heeft als doel de leerlingen een prettige en leerzame tijd op de basisschool te geven. Dit onderschrijven wij natuurlijk ook. Toch zijn er verschillen in aanpak tussen scholen.

Wij onderscheiden ons in Someren op de volgende punten:

  • We hebben het rooster in alle groepen ongeveer hetzelfde ingedeeld zodat een leerling gemakkelijk een instructie op een ander niveau kan volgen.
  • Onze leerlingen krijgen instructie in kleine groepen.
  • Wij hebben bewust allemaal combinatiegroepen. Het zitten in een combinatiegroep bevordert het VERANTWOORDELIJKHEIDsgevoel.
  • We zetten de talenten van onze leerkrachten in. Iedere maandag verzorgd een leerkracht een workshop vanuit zijn/haar talent. De kinderen gaan daar in klasdoorbrekende groepen steeds 3 weken naar toe.
  • Voor wereldoriŽntatie werken met met een methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek samen komen. De thema's van WO worden gekoppeld aan de thema's van taal zodat b.v. de woordenschat bij elkaar aansluit. Ook maken we bij ieder thema een koppeling met het ontdeklab. Franka van Deursen richt het ontdeklab in in het thema en draagt passende activiteiten aan.
  • We herbergen een plusklas, een nieuwkomersklas en een taalklas binnen onze school. 
  • We hebben een jong enthousiast team.
  • We werken met de methode van de sociaal sterke groep om leerlingen zich pedagogisch te laten ontwikkelen. De inspecteur heeft onze school met een goed beoordeeld voor het pedagogisch klimaat in onze school. Leerlingen krijgen bij de sociaal sterke groep veel VERANTWOORDELIJKHEID.
  • We hebben iedere 2 maanden een open podium waar kinderen SCHITTEREN. Naast de open podia is er veel aandacht voor SAMEN. Zo openen we samen het schooljaar en de kinderboeken week. We vieren SAMEN kerst, Sint, suikerfeest en pasen. 

Het motto van onze school is: Brede School de Diamant geeft kleur aan jouw talent