schooltijden en vakanties

Schooltijden
Maandag     8.30-14.15 uur
Dinsdag       8.30-14.15 uur
Woensdag    8.30- 12.30 uur
Donderdag   8.30-14.15 uur
Vrijdag           8.30-14.15 uur
Iedere morgen hebben de leerlingen van 10.15-10.30 uur een fruitpauze en spelen ze buiten.
Van 12.00-12.30 uur is het middagpauze. Eerst eten de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hun lunch op en daarna gaan ze buiten spelen. In de lagere groepen beginnen ze regelmatig wat eerder met eten.


Schoolvakanties 2017 - 2018
Het schooljaar 2017-2018 start op maandag 28 augustus 2017. 
Hieronder vindt u  de vakanties en vrije dagen van dit schooljaar. 

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2018
Carnavalsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2018
Goede vrijdag: 30 maart 2018
Tweede paasdag: 2 april 2018
Meivakantie: 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart: 10 mei - 11 mei 2018
Tweede pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: vanaf 9 juli 2018


Op enkele vrijdagen zijn de kinderen om 12.30 uur uit:
vrijdag 13 oktober 2017
vrijdag 9 februari 2018
vrijdag 6 juli 2018


Studiedagen:
Maandag 25 september 2017 (kermis)
Woensdag 6 december 2017 (vrije dag Sint)
Maandag 19 februari 2018
Woensdag 14 maart 2018 
Vrijdag 15 juni 2018
Maandag 18 juni 2018